Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku
Strona Główna / KIS / KONKURSY

KONKURSY

konkurs Rodzina - moje miejsce

REGULAMIN
KONKURSU
„Rodzina- moje miejsce”

 § 1

Organizator

Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy w Wicku -  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku.

§ 2

Adresat

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

2. Uczestnictwo w konkursie tylko indywidualne, dopuszcza się prace rodzinne.

3. Każda osoba powinna spełniać wymogi formalne przewidziane w Regulaminie. 

§ 3

Cel konkursu

Celem konkursu jest przedstawienia rodziny widzianymi oczami dziecka.

            § 4

            Zasady konkursu

1.      W celu wzięcia udziału w konkursie należy złożyć pracę w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku do dnia 30.04.2012r.

2.      Zgłoszenia, które nadejdą po tym terminie nie wezmą udziału w konkursie.

3.      Osoba składająca pracę powinna na tylnej stronie pracy napisać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu.

4.      Praca może być wykonana w jednej z trzech form: fotografia. malarstwo, proza.

5.      Praca nie może zawierać żadnych rasistowskich elementów, wulgaryzmów, obrażać uczuć religijnych oraz moralnych, ani naruszać niczyich dóbr osobistych.

6.      Do udziału w konkursie nie będą dopuszczone prace malarskie , fotograficzne oraz prozy, co do których zaistnieje uzasadnione podejrzenie, że naruszają prawa autorskie, bądź czyjekolwiek dobra osobiste.

7.      Udział w konkursie oznacza zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Konkurs ma charakter jawny. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.).

§ 5

Rozstrzygnięcie konkursu i ocenianie prac

1. Zamknięcie przyjmowania prac nastąpi w dniu 30.04.2012 r., o godzinie 14 00.

2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się na Majówce „ Trzech Pokoleń” w Łebie połączonej z rajdem Nordic- Walking.

3. Jury zostanie powołane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku.

4. Przy ocenie i wyborze zwycięskiej pracy Jury będzie zwracać uwagę przede wszystkim na wartości rodzinne .  

5. Organizatorzy samodzielnie lub na wniosek członków Jury mają prawo usunąć pracę z konkursu z powodu nieprzestrzegania zasad Regulaminu, w tym w szczególności mają prawo usunąć, gdy zaistnieje podejrzenie, że naruszono cudze prawa autorskie, w tym przekroczono ramy dozwolonego użytku cudzych utworów. Decyzje organizatorów i Jury podejmowane większością głosów będą ostateczne i niepodważalne. W swoich decyzjach organizatorzy i Jury są całkowicie autonomiczne.

6.      Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.

7.      Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

8.      Nagrody zostaną przeznaczone w dwóch kategoriach : uczniowie szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjum.

§ 6

Nagrody

1.      Nagrody zostaną ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku.

Licznik odwiedzin:
Wszystkich: 756 909
Wczoraj: 278
Dzisiaj: 367
Online: 4
c) 2011-2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku
MAPA STRONY
RSS
Polityka cookies
wcag 2.0
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem