Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku
Strona Główna / ŚWIADCZENIA RODZINNE

ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

WNIOSKI ELEKTRONICZNE

 

Wnioski można składać za pośrednictwem:

  Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia Bankowości elektronicznej niektórych banków Systemu teleinformatycznego utworzonego przez ZUS
Świadczenie

dobry start (300+)

TAK TAK NIE
Świadczenie wychowawcze (500+) TAK TAK TAK
Świadczenie

z funduszu alimentacyjnego

TAK NIE NIE
Świadczenia rodzinne TAK NIE NIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Złóż wniosek

o 500+, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego!

1 sierpnia 2018 r.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku rozpoczął akcję przyjmowania wniosków o świadczenie 500+, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2018/2019.

KIEDY I GDZIE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI?

Wnioski o świadczenia 500+, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego można składać od 1 sierpnia 2018 r. osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wicku lub od 1 lipca 2018 r.  elektronicznie za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl). Dodatkowo, w przypadku świadczenia 500+, wnioski można składać za pośrednictwem bankowości elektronicznej wybranych banków, których wykaz znajduje się na stronie https://rodzina500plus.gov.pl/wniosek-500-zl-na-dziecko-banki.html.

Forma elektroniczna jest optymalna zarówno dla wnioskodawców, ponieważ pozwala im złożyć wniosek w dogodnym momencie, bez konieczności odwiedzin w punkcie obsługi, jak i dla instytucji rozpatrujących wnioski, ponieważ czas, który pracownicy musieliby przeznaczyć na przyjmowanie wniosków, mogą poświęcić na ich rozpatrywanie. Ponadto wnioski składane elektronicznie są automatycznie zaczytywane do systemów informatycznych, co eliminuje potrzebę ich ręcznego wprowadzania.

 

Termin wydania decyzji i wypłaty świadczeń

Termin wydania decyzji i wypłaty świadczeń zależy od miesiąca złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Poniżej podano w formie tabeli terminy wydania decyzji oraz pierwszych wypłat świadczeń w zależności od miesiąca złożenia wniosku.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE „500+”

miesiąc złożenia wniosku

termin wydania decyzji i pierwszej wypłaty świadczeń

LIPIEC (wyłącznie elektronicznie)

do 31 PAŹDZIERNIKA

SIERPIEŃ

do 31 PAŹDZIERNIKA

WRZESIEŃ

do 30 LISTOPADA

PAŹDZIERNIK

do 31 GRUDNIA

LISTOPAD

do 31 STYCZNIA (bez wyrównania za X)

GRUDZIEŃ

do końca LUTEGO (bez wyrównania za         X i XI)

STYCZEŃ

do końca LUTEGO (bez wyrównania za       X, XI i XII)

 

 

ZASIŁEK RODZINNY I SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

miesiąc złożenia wniosku

termin wydania decyzji i pierwszej wypłaty zasiłku

LIPIEC (wyłącznie elektronicznie)

do 30 LISTOPADA

SIERPIEŃ

do 30 LISTOPADA

WRZESIEŃ

do 31 GRUDNIA

PAŹDZIERNIK

do 31 GRUDNIA

LISTOPAD

do końca LUTEGO

GRUDZIEŃ

do końca LUTEGO (bez wyrównania y za XI)

 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

miesiąc złożenia wniosku

termin wydania decyzji i pierwszej wypłaty świadczeń

LIPIEC (wyłącznie elektronicznie)

do 31 PAŹDZIERNIKA

SIERPIEŃ

do 31 PAŹDZIERNIKA

WRZESIEŃ

do 30 LISTOPADA

PAŹDZIERNIK

do 31 GRUDNIA

LISTOPAD

do 31 STYCZNIA (bez wyrównania za X)

GRUDZIEŃ

do końca LUTEGO (bez wyrównania za         X i XI)

STYCZEŃ

do końca LUTEGO (bez wyrównania za       X, XI i XII)

 

            Wnioski o świadczenia będzie można pobrać oraz składać osobiście w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Egzekucji Świadczeń Alimentacyjnych:

  • w pokoju Nr 3 -wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze „500+”, dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny;
  • w pokoju Nr 2- wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Godziny urzędowania ośrodka:

poniedziałek w godz. od 7:30 do 16:30
wtorek w godz. od 7:30 do 15:30
środa w godz. od 7:30 do 15:30
czwartek w godz. od 7:30 do 15:30
piątek w godz. od 7:30 do 14:30

 

 

 

Podobny obraz

 

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

ŚWIADCZENIA RODZIINNE

Nowy okres zasiłkowy 2017/2018

 

Od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 rozpoczynający się od 1 listopada 2017 r. a kończący się 31.10.2018 r. Formularze wniosków o świadczenia rodzinne  w formie papierowej dostępne będą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wicku w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Egzekucji Świadczeń Alimentacyjnych pok. nr 3 a także są już dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/ oraz na stronie internetowej BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku od adresem http://bip.ops.wicko.pl/Article/id,59.html.

 

Wnioski o świadczenia rodzinne przejmowane będą pok.3 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wicku w godzinach urzędowania ośrodka.

Godziny urzędowania ośrodka:

poniedziałek w godz. od 7:30 do 16:30
wtorek w godz. od 7:30 do 15:30
środa w godz. od 7:30 do 15:30
czwartek w godz. od 7:30 do 15:30
piątek w godz. od 7:30 do 14:30

Termin wydania decyzji i wypłaty świadczeń zależy od miesiąca złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Poniżej podano w formie tabeli terminy wydania decyzji oraz pierwszych wypłat świadczeń w zależności od miesiąca złożenia wniosku.

ZASIŁEK RODZINNY I SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

miesiąc złożenia wniosku

termin wydania decyzji i pierwszej wypłaty zasiłku

SIERPIEŃ

do 30 LISTOPADA

WRZESIEŃ

do 31 GRUDNIA

PAŹDZIERNIK

do 31 GRUDNIA

LISTOPAD

do końca LUTEGO

GRUDZIEŃ

do końca LUTEGO (bez wyrównania y za XI)

 

 

Przyjmowanie interesantów

 

Dział Świadczeń Rodzinnych i Egzekucji Świadczeń Alimentacyjnych, informuje, że w okresie od 03.09.2012 r. do 31.12.2012 r. przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego oraz wniosków o wydanie zaświadczeń będą załatwiane  w dniach:

 

 

Poniedziałek  w godzinach od 7:30 do 16:30

 

Środa  w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Piątek w godzinach od 7:30 do 14:30

 

 

Ponadto informuje się, że wnioski będą przyjmowane w każdy dzień wypłat świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń z pomocy społecznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WICKU

W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku, Dział Świadczeń Rodzinnych i Egzekucji Świadczeń Alimentacyjnych informuje, iż nowy okres zasiłkowy 2012/2013 odnośnie świadczeń rodzinnych rozpoczyna się od 01-11-2012 r. i trwa do 31-10-2013 r.

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia 3 września 2012 r.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2012 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2012 nastąpi do dnia 30 listopada 2012 r.

 

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2012 r. do dnia 30 listopada 2012 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2012 nastąpi do dnia  31 grudnia 2012 r.

 

 Osobom, które złożą wniosek po dniu 30 listopada 2012 r., prawo do świadczeń rodzinnych zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku.

 

Dokumenty wymagane  do wniosku o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:

 

Ø  kserokopie dowodu osobistego wszystkich pełnoletnich osób w rodzinie;

Ø  kserokopie aktów urodzenia dzieci (na które będzie składany wniosek);

Ø  orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;

Ø  wyrok sądowy o alimentach;

Ø  odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

Ø  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o uzyskanych dochodach za 2011 r. do świadczeń rodzinnych wszystkich pełnoletnich osób w rodzinie;

Ø  zaświadczenie Komornika Sądowego lub oświadczenie o wyegzekwowanych świadczeniach alimentacyjnych za 2011 r. (osoby, które złożyły sprawę u komornika);

Ø  przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów w 2011 r., jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

Ø  zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2011 roku;

Ø  informacje o prowadzonej działalności gospodarczej, np. wpis do ewidencji działalności gospodarczej z Urzędu Gminy (osoby, które prowadzą działalność gospodarczą);

Ø  informacje lub oświadczenie o otrzymywanych dochodach nieopodatkowanych (np. stypendium, alimenty, itp.);

Ø  zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2011 r (9%-składka)

Ø  PIT-11, PIT-28, PIT-37, PIT-36 lub inne za 2011 r.;

Ø  umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie za 2011;

Ø  zaświadczenie o kontynuacji nauki w szkole ponadgimnazjalnej (z datą wrześniową);

Ø  zaświadczenie szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej.

 

W przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (urlop wychowawczy), do wniosku należy dołączyć dodatkowo:

 

Ø  zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;

 

Ø  zaświadczenie organu emerytalno-rentowego albo oświadczenie, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych – w przypadku gdy osoba podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego;

 

Ø  zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

 

W przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, do wniosku należy dołączyć dodatkowo:

 

Ø  odpis skróconego aktu zgonu, gdy drugi z rodziców dziecka nie żyje;

Ø  odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany;

Ø  odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów;

Ø  orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.

 

W przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, do wniosku należy dołączyć dodatkowo:

 

Ø  zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania;

Ø  zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania;

Ø  zaświadczenie lub oświadczenie o przebywaniu dziecka w internacie, bursie lub wynajętym lokalu, jeżeli dziecko zamieszkuje w miejscowości gdzie znajduje się siedziba szkoły.

 

 

W przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu urodzenia się dziecka lub jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka , do wniosku należy dołączyć dodatkowo:

 

Ø  zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży       do porodu.

 

Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w tut. ośrodku, pok. 13  lub pod numerami telefonu 59 8611 119, 59 866-34-83.

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikat

 

 w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku,

Dział Świadczeń Rodzinnych i Egzekucji Świadczeń Alimentacyjnych,

informuje, że w dniu 24.08.2012 r. zostało ogłoszone Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959),

 

Z powyższego rozporządzenia wynika, że od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

 

Kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić:

 

Od dnia 1 listopada 2012 r.  do dnia 31 października 2014 r.

 

Ø  539 zł na osobę w rodzinie lub

Ø  623 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

 

                    Od dnia 1 listopada 2014 r.

 

Ø  574 zł na osobę w rodzinie lub

Ø  664 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

 

Kwoty zasiłku rodzinnego od dnia 01 listopada 2012 r. będą wynosić:

 

Ø  77 zł na dziecko do 5 lat,       

Ø  106 zł na dziecko w wieku powyżej 5 lat do 18 lat

Ø  115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 lat do 24 lat.

 

 

Na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,  świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

 

 

 

 

 

 

Komunikat

w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie          

od lipca do grudnia 2012 r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku informuje, że Rada Ministrów

w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

(Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r., poz. 732).

Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie lub grudniu 2012 r.

prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.                     o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.

Pomoc będzie przyznawana z urzędu.

 

Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

 

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego.

Osoby uprawnione do pomocy nie muszą składać wniosków o jej przyznanie, gdyż będzie ona przyznawana i wypłacana z urzędu przez organ właściwy realizujący      

w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta lub upoważnionego kierownika/pracownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy).

Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego    za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad lub grudzień 2012 r.

Oznacza to, że za każdy z ww. miesięcy, osobie mającej ustalone prawo za dany miesiąc do świadczenia pielęgnacyjnego, należy się  po 100 zł pomocy.

 

Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa.

 

 

Komunikat

W sprawie przedłużenia do 30 czerwca 2012 r. terminu do złożenia wniosku o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku, informuje że w dniu 08.06.2012 r.  w Dzienniku Ustaw pod pozycją Nr 641, zostało podpisane i opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów   z 29 maja 2012 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Zmiana polega na przedłużeniu do 30 czerwca 2012 r. terminu do złożenia wniosku o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r. ustanowionego uchwałą Rady Ministrów 9 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. poz. 551).

W związku z powyższym osoby tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła      z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), które nie zdążyły złożyć wniosku o dodatkową pomoc, w kwocie 100 zł do dnia 31.05.2012 r. a  miały ustalone prawo       do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec 2012 r., powinny złożyć wniosek o w/w pomoc do dnia 30.06.2012 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wicku w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Egzekucji Świadczeń Alimentacyjnych     (pok. Nr 13.). 

 

Wnioski złożone po upływie w/w terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 


 

 

 

Komunikat

w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku informuje, że Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551).

Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec  lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w kwietniu, maju lub czerwcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek w/w. osób.

 

Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

       

W związku z powyższym niektóre osoby mające ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego aby otrzymać dodatkową pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie na miesiąc kwiecień, maj i czerwiec 2012 r. muszą złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wicku w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Egzekucji Świadczeń Alimentacyjnych (pok. Nr 13.).

Wniosek powinien zostać złożony w terminie do dnia 31 maja 2012r. Natomiast osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r. będzie przyznane po 31 maja 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.  

 

Wnioski złożone po upływie w/w terminów zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

 

Licznik odwiedzin:
Wszystkich: 785 197
Wczoraj: 421
Dzisiaj: 263
Online: 6
c) 2011-2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku
MAPA STRONY
RSS
Polityka cookies
wcag 2.0
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem