Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku
Strona Główna / PRZEMOC / ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

 

Zarządzenie Nr WG/76/2015

Wójta Gminy Wicko

z dnia 3 grudnia 2015 r.

 

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

 

Na podstawie art. 9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zwanej dalej "Zespołem" w składzie:

 1. Bożena Kruszyńska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku,
 2. Żaneta Mazur - Specjalista do pracy z rodziną w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wicku,
 3. Dorota Kobiela- Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 4. Paweł Małecki- Dyrektor Zespołu Szkół w Wicku,
 5. Elżbieta Kulczycka- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maszewku,
 6. Wioletta Malek- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczenurzy,
 7. Dorota Kijaczko- Dyrektor Gminnego Przedszkola w Wicku,
 8. Bernadetta Wiśniewska- Dyrektor Gminnego Przedszkola w Charbrowie,
 9. Sławomir Ropela- p.o Komendanta Komisariatu Policji w Łebie,
 10. Tadeusz Czosnek- Kierownik Ośrodka Zdrowia w Wicku,
 11. Dominika Gajewicz- Rudy- Kurator rodzinny,
 12. Kazimierz Kordowski- Kurator dla osób starszych.
§2. Traci moc Zarządzenie Nr WG/54/2015 Wójta Gminy Wicko z dnia 9 września 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Zarządzenie Nr WG/54/2015

Wójta Gminy Wicko

z dnia 9 września 2015 r.

 

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

 

Na podstawie art. 9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zwanej dalej "Zespołem" w składzie:

 1. Bożena Kruszyńska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku,
 2. Żaneta Mazur - Specjalista do pracy z rodziną w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wicku,
 3. Agnieszka Wolańska- Przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 4. Maciej Hensoldt -Przedstawiciel orgaznizacji pozarządowej
 5. Dorota Kobiela- Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 6. Paweł Małecki- Dyrektor Zespołu Szkół w Wicku,
 7. Elżbieta Kulczycka- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maszewku,
 8. Wioletta Malek- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczenurzy,
 9. Dorota Kijaczko- Dyrektor Gminnego Przedszkola w Wicku,
 10. Bernadetta Wiśniewska- Dyrektor Gminnego Przedszkola w Charbrowie,
 11. Sławomir Ropela- p.o Komendanta Komisariatu Policji w Łebie,
 12. Tadeusz Czosnek- Kierownik Ośrodka Zdrowia w Wicku,
 13. Dominika Gajewicz- Rudy- Kurator rodzinny,
 14. Kazimierz Kordowski- Kurator dla osób starszych.
§2. Traci moc Zarządzenie Nr WG/7/2015 Wójta Gminy Wicko z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie Nr WG/7/2015

Wójta Gminy Wicko

z dnia 16 lutego 2015 r.

 

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Na podstawie art. 9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zwanej dalej "Zespołem" w składzie:

 1. Bożena Kruszyńska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku,
 2. Żaneta Mazur- Specjalista do pracy z rodziną w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wicku,
 3. Agnieszka Wolańska- Przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 4. Dorota Kobiela- Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 5. Róża Majchrzak- Dyrektor Zespołu Szkół w Wicku,
 6. Elżbieta Kulczycka- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maszewku,
 7. Wioletta Malek- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczenurzy,
 8. Dorota Kijaczko- Dyrektor Gminnego Przedszkola w Wicku,
 9. Bernadetta Wiśniewska- Dyrektor Gminnego Przedszkola w Charbrowie,
 10. Sławomir Ropela- p.o Komendanta Komisariatu Policji w Łebie,
 11. Tadeusz Czosnek- Kierownik Ośrodka Zdrowia w Wicku,
 12. Dominika Gajewicz- Rudy- Kurator rodzinny,
 13. Kazimierz Kordowski- Kurator dla osób starszych.
§2. Traci moc Zarządzenie Nr WG/59/2014 Wójta Gminy Wicko z dnia 29 września 2014 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Zarządzenie Nr WG/59/2014

Wójta Gminy Wicko

z dnia 29 września 2014 r.

 

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

Na podstawie art. 9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zwanej dalej "Zespołem" w składzie:

 1. Bożena Kruszyńska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku,
 2. Barbara Krauz- Specjalista do pracy z rodziną w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wicku,
 3. Agnieszka Wolańska- Przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 4. Dorota Kobiela- Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 5. Róża Majchrzak- Dyrektor Zespołu Szkół w Wicku,
 6. Elżbieta Kulczycka- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maszewku,
 7. Wioletta Malek- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczenurzy,
 8. Dorota Kijaczko- Dyrektor Gminnego Przedszkola w Wicku,
 9. Bernadetta Wiśniewska- Dyrektor Gminnego Przedszkola w Charbrowie,
 10. Sławomir Ropela- p.o Komendanta Komisariatu Policji w Łebie,
 11. Tadeusz Czosnek- Kierownik Ośrodka Zdrowia w Wicku,
 12. Dominika Gajewicz- Rudy- Kurator rodzinny,
 13. Kazimierz Kordowski- Kurator dla osób starszych.
§2. Traci moc Zarządzenie Nr WG/25/2013 Wójta Gminy Wicko z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Zarządzenie  Nr WG/25/11

Wójta Gminy Wicko

z dnia 31marca 2011r.

 

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Na podstawie art.9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.)

§ 1. Powołuje się Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zwany dalej „Zespołem” w składzie:

1. Bożena Kruszyńska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku,

2. Barbara Krauz- Specjalista do pracy z rodziną w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wicku,

3. Agnieszka Wolańska- Przedstawiciel organizacji pozarządowych,

4. Dorota Kobiela- Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

5. Róża Majchrzak- Dyrektor Zespołu Szkół w Wicku,

6. Elżbieta Kulczycka- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maszewku,

7. Dorota Kijaczko- Dyrektor Gminnego Przedszkola w Wicku,

8. Bernadetta Wiśniewska- Dyrektor Gminnego Przedszkola w Charbrowie,

9. Wioletta Malek- Szkoła Podstawowa w Szczenurzy,

10. Jacek Krauz- Komendant Komisariatu Policji w Łebie,

11. Ryszard Kwella- Komendant Straży Gminnej w Wicku,

12. Roman Paweł Buśko- Ośrodek Zdrowia w Wicku,

13. Dominika Gajewicz- Rudy- Kurator Rodzinny,

14. Kazimierz Kordowski- Kurator dla osób dorosłych,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Zarządzenie  Nr WG/79/11

Wójta Gminy Wicko

z dnia 21 grudnia 2011r.

 

w sprawie zmiany art. 9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493, z późn. zm.) :

 

§ 1. Ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Zarządzeniem Nr WG/25/11 Wójta Gminy Wicko z dnia 31 marca 2011 roku odwołuje się Pana Jacka Krauz- Komendanta Komisariatu Policji w Łebie, a powołuje Pana Marka Baranowskiego- Kierownika Referatu Patrolowo- Interwencyjnego Komisariatu Policji w Łebie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Czym jest Zespół Interdyscyplinarny?

Zespół Interdyscyplinarny to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na jakiej podstawie działa Zespół Interdyscyplinarny?

Zespół Interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta na mocy art.9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Kto wchodzi w skład Zespołu Interdyscyplinarnego?

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Czym zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny?

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.in. poprzez:
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym

 

Zarówno instytucje, jak i osoby prywatne zauważające problem w rodzinie mogą zgłosić wniosek o podjęcie działań przez Zespół Interdysycplinarny.

 

Zespół funkcjonuje przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wicku
tel. 0598611119, 0598663483.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy socjalni.
Zgłoszenia o stosowaniu przemocy można dokonać osobiście u pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej, pedagogów szkolnych, Policji.

 

 

Licznik odwiedzin:
Wszystkich: 687 834
Wczoraj: 224
Dzisiaj: 130
Online: 7
c) 2011-2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku
MAPA STRONY
RSS
Polityka cookies
wcag 2.0 - artwolan.pl
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem