Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku
Strona Główna / Przemoc w rodzinie / Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny

 

ZARZĄDZENIE NR WG/81/2020

WÓJTA GMINY WICKO

z dnia 15 maja 2020 r.

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

Na podstawie art. 9 a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Powołuje się Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zwany dalej „Zespołem” w składzie:

1) Anna Stasiak -  p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku,

2) Beata Ozimek - Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

3) Katarzyna Monczak - Pedagog w Szkole Podstawowej w Wicku,

4) Elżbieta Kulczycka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maszewku,

5) Wioletta Malek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczenurzy,

6) Dorota Kijaczko - Dyrektor Przedszkola Gminnego w Wicku,

7) Bernadetta Wiśniewska - Dyrektor Przedszkola Gminnego w Charbrowie,

8) Bartosz Budkowski - Komendant Komisariatu Policji w Łebie,

9) Tadeusz Czosnek - Kierownik Ośrodka Zdrowia w Wicku,

10) Dominika Gajewicz -Rudy- Kurator rodzinny,

11) Kazimierz Kordowski - Kurator dla osób starszych.

 

§2. Traci moc Zarządzenie Nr WG/7/2020 Wójta Gminy Wicko z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele:

  1. Jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
  2. Gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
  3. Policji;
  4. Oświaty;
  5. Ochrony zdrowia.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

  1. Pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym oraz środowiskom lokalnym w przezwyciężaniu problemów.
  2. Inicjowanie działań pomocowych i interwencyjnych w chwili zaistnienia problemu.
  3. Współpraca z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemów i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
  4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach i możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym.
  5. Prowadzenie kampanii edukacyjnych.

 

Zarówno instytucje, jak i osoby prywatne zauważające problem w rodzinie mogą zgłosić wniosek o podjęcie działań przez Zespół Interdyscyplinarny.

 

Zespół funkcjonuje przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wicku
tel. 598611119, 598663483.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy socjalni.
Zgłoszenia o stosowaniu przemocy można dokonać osobiście u pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej, pedagogów szkolnych, Policji.

 

 

Licznik odwiedzin:
Wszystkich: 1 298 100
Wczoraj: 206
Dzisiaj: 100
Online: 2
c) 2011-2024 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku
MAPA STRONY
RSS
Polityka cookies
wcag 2.0
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem