Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku
Strona Główna / PRZEMOC / ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

 

Zarządzenie Nr WG/7/2020

Wójta Gminy Wicko

z dnia 13 stycznia 2010 r.

 

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

 

Na podstawie art. 9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.z 2015r., poz. 1390 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zwanej dalej "Zespołem" w składzie:

 1. Bożena Kruszyńska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku,
 2. Beata Ozimek- Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 3. Katarzyna Monczak- Pedagog w Szkole Podstawowej w Wicku,
 4. Elżbieta Kulczycka- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maszewku,
 5. Wioletta Malek- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczenurzy,
 6. Dorota Kijaczko- Dyrektor Gminnego Przedszkola w Wicku,
 7. Bernadetta Wiśniewska- Dyrektor Gminnego Przedszkola w Charbrowie,
 8. Bartosz Budkowski- Komendant Komisariatu Policji w Łebie,
 9. Tadeusz Czosnek- Kierownik Ośrodka Zdrowia w Wicku,
 10. Dominika Gajewicz- Rudy- Kurator rodzinny,
 11. Kazimierz Kordowski- Kurator dla osób starszych.
§2. Traci moc Zarządzenie Nr WG/4/2020 Wójta Gminy Wicko z dnia 7 września 2020 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Czym jest Zespół Interdyscyplinarny?

Zespół Interdyscyplinarny to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na jakiej podstawie działa Zespół Interdyscyplinarny?

Zespół Interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta na mocy art.9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Kto wchodzi w skład Zespołu Interdyscyplinarnego?

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Czym zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny?

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.in. poprzez:
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym

 

Zarówno instytucje, jak i osoby prywatne zauważające problem w rodzinie mogą zgłosić wniosek o podjęcie działań przez Zespół Interdysycplinarny.

 

Zespół funkcjonuje przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wicku
tel. 0598611119, 0598663483.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy socjalni.
Zgłoszenia o stosowaniu przemocy można dokonać osobiście u pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej, pedagogów szkolnych, Policji.

 

 

Licznik odwiedzin:
Wszystkich: 717 176
Wczoraj: 404
Dzisiaj: 202
Online: 5
c) 2011-2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku
MAPA STRONY
RSS
Polityka cookies
wcag 2.0
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem