Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku
Strona Główna / PRZEMOC W RODZINIE / ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

 

Zarządzenie Nr WG/7/2020

Wójta Gminy Wicko

z dnia 13 stycznia 2010 r.

 

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

 

Na podstawie art. 9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.z 2015r., poz. 1390 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zwanej dalej "Zespołem" w składzie:

 1. Bożena Kruszyńska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku,
 2. Beata Ozimek- Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 3. Katarzyna Monczak- Pedagog w Szkole Podstawowej w Wicku,
 4. Elżbieta Kulczycka- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maszewku,
 5. Wioletta Malek- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczenurzy,
 6. Dorota Kijaczko- Dyrektor Gminnego Przedszkola w Wicku,
 7. Bernadetta Wiśniewska- Dyrektor Gminnego Przedszkola w Charbrowie,
 8. Bartosz Budkowski- Komendant Komisariatu Policji w Łebie,
 9. Tadeusz Czosnek- Kierownik Ośrodka Zdrowia w Wicku,
 10. Dominika Gajewicz- Rudy- Kurator rodzinny,
 11. Kazimierz Kordowski- Kurator dla osób starszych.
§2. Traci moc Zarządzenie Nr WG/4/2020 Wójta Gminy Wicko z dnia 7 września 2020 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele:

 1. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
 2. gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 3. Policji;
 4. oświaty;
 5. ochrony zdrowia.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

 1. Pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym oraz środowiskom lokalnym w przezwyciężaniu problemów.
 2. Inicjowanie działań pomocowych i interwencyjnych w chwili zaistnienia problemu.
 3. Współpraca z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemów i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
 4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach i możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym.
 5. Prowadzenie kampanii edukacyjnych.

 

Zarówno instytucje, jak i osoby prywatne zauważające problem w rodzinie mogą zgłosić wniosek o podjęcie działań przez Zespół Interdyscyplinarny.

 

Zespół funkcjonuje przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wicku
tel. 598611119, 598663483.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy socjalni.
Zgłoszenia o stosowaniu przemocy można dokonać osobiście u pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej, pedagogów szkolnych, Policji.

 

 

Licznik odwiedzin:
Wszystkich: 753 527
Wczoraj: 280
Dzisiaj: 4
Online: 2
c) 2011-2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku
MAPA STRONY
RSS
Polityka cookies
wcag 2.0
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem