Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku
Strona Główna / KIS

KIS

       Przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wicku funkcjonuje Klub Integracji Społecznej. Celem KIS jest realizacja działań umożliwiająca udzielenie indywidualnym osobom oraz ich rodzinom pomocy w odbudowaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych.  Zadaniem Klubu Integracji Społecznej jest stworzenie dla osób które mają problemy, warunki dla wzajemnego wsparcia, organizowania doraźnej pomocy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji. Klub prowadzony jest przez Patrycję  Młynek instruktor reintegracji zawodowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku.  Klub Integracji Społecznej jest komórką organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku, która została powołana przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXIII/70/2005 w dniu 26.07.2005 r. Powstanie Klubu zostało podyktowane koniecznością stworzenia kompleksowego wsparcia dla osób z grup szczególnego ryzyka, czyli zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem realizowanego w KIS programu jest reintegracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych.

 

 

 

Licznik odwiedzin:
Wszystkich: 687 852
Wczoraj: 224
Dzisiaj: 148
Online: 5
c) 2011-2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku
MAPA STRONY
RSS
Polityka cookies
wcag 2.0 - artwolan.pl
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem