Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku
Strona Główna / FUNDUSZ ALIMENTACYJNY / WYMAGANE DOKUMENTY

WYMAGANE DOKUMENTY

WYMAGANE DOKUMENTY


1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

  • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie członków rodziny, podlegającym      opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny
  • oświadczenia do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego (druki do pobrania)
  • zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa     rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku      kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
  • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny
  • zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny,        przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w       instytucji zapewniającej całodobowe utrzymania

2. uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy

3. uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego wiek osoby uprawnionej

4. zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej - w     przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;

5. orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej – w przypadku  składania wniosku przez opiekuna prawnego, orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

6. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające  bezskuteczność egzekucji

7. w przypadku dłużników mieszkających za granicą - informację Sądu Okręgowego lub  właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z  wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:

  • brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia
  • brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika      alimentacyjnego za granic

8. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem

 

Licznik odwiedzin:
Wszystkich: 785 192
Wczoraj: 421
Dzisiaj: 258
Online: 4
c) 2011-2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku
MAPA STRONY
RSS
Polityka cookies
wcag 2.0
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem