Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku
Strona Główna / AKTUALNOŚCI / Zarządzenie Nr 8/2020

Zarządzenie Nr 8/2020

Zarządzenie Nr 8/2020

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku

z dnia 28 maja 2020 roku

  

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wicku.

 

           Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.), zgodnie  § 9 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku ustalonego Zarządzeniem Nr 6/2020 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku z dnia 29 kwietnia 2020r., zarządza się, co następuje:

 §1

  1. Ustala się dzień 12 czerwca 2020 r. (piątek), dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku.

  2. Odpracowanie dnia wolnego, o którym mowa w ust. 1 ustala się na dzień 6 czerwca 2020 r. (sobota) w godz. 7:30-14:30.

  3. Ustalenia zawarte w ust.1 i 2 nie dotyczą opiekunek.

§2

Ze względów organizacyjnych oraz z uwagi na specyfikę świadczonych usług, dla opiekunek dzień 12 czerwca 2020 r. jest dniem pracy.

§3

Zarządzenie podaje się do wiadomości interesantom oraz pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku, a także zamieszczenie na stronie internetowej www.ops-wicko.pl.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, a jego wykonanie sprawuję osobiście. 

 

                                                                                               p.o. Kierownika

Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku

Anna Stasiak

 

Licznik odwiedzin:
Wszystkich: 785 160
Wczoraj: 421
Dzisiaj: 226
Online: 2
c) 2011-2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku
MAPA STRONY
RSS
Polityka cookies
wcag 2.0
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem