Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku
Strona Główna / Asystentura rodzin / Zadania gminy

Zadania gminy

Zadania gminy w zakresie wspierania rodziny.

Do zadań własnych gminy należy:

1)      opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;

2)      tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;

3)      tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:

a)      zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,

b)      organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,

c)      prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci;

4)      finansowanie:

a)      kosztów szkoleń dla rodzin wspierających,

b)      podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,

c)      kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2 ustawy, ponoszonych przez rodziny wspierające;

5)      współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;

6)      sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie;

7)      prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy;

8)      przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o niewywiązywaniu się rodziców z ponoszenia opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 

Licznik odwiedzin:
Wszystkich: 785 174
Wczoraj: 421
Dzisiaj: 240
Online: 5
c) 2011-2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku
MAPA STRONY
RSS
Polityka cookies
wcag 2.0
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem